Formations

Schaderegeling Brand Eenvoudige risico’s art 121 wet april 2014

  • Assurance incendie
DEVLAMYNCK Luc - Thumb

par Luc DEVLAMYNCK

Verzekeringsmakelaar
Docent verzekeringen

2 heures 15 minutes

2 points - 0,25 crédits de point

Perfectionnement

Néerlandais

Suivre la formation
  • Gedetailleerde bespreking van art 121 van de wet van april 2014
  • Kosten huisvesting; akkoord over (deel van) de schade
  • Expertise en tegenexpertise
  • Bindende derde beslissing
  • Termijnen schadebegroting en regeling
  • Expertisekosten
  • Minimum vergoedingen
  • Sancties bij laattijdige betalingen
  • Sleetregeling
Suivre la formation Retour aux formations