Lesgevers

Stéphane VEREECKEN

Advocaat bij vennoot Charlier-advocaten, Ugent

Stephane Vereecken behaalde zijn diploma licentiaat in de rechten aan de UGent in 2001, met bijkomend getuigschrift opleidingsonderdeel Medisch Recht. In 2006 behaalde hij het diploma Master Business Law UA. Sinds 2001 is hij actief als advocaat – hij is stichtend vennoot van CHARLIER ADVOCATEN, een nichekantoor aansprakelijkheids en contractenrecht met afdelingen te Mechelen, Gent en Ninove. Daarnaast verleent hij bijstand in het kader van arbitrage of zetelt hij als arbiter. Tevens is hij praktijkassistent vakgroep burgerlijk recht UGent (sinds 2002), auteur van verschillende publicaties, bestuurslid van diverse redacties (RABG, Wet en Duiding, Wetboeken die Keure,…) en medewerker Centrum voor Verbintenissenrecht.

Opleidingen door Stéphane VEREECKEN

Elektrische fietsen: juridisch kader onder spanning

Aedes SA AXA Monceau Assurances Allianz Aedes IT DVClex Philippe & Partners The Privacy Office