Opleiding

Buitencontractuele aansprakelijkheid

  • Aansprakelijkheidsverzekering

door Henriëtte STASSEN

Advocaat balie Huy

60 minuten

1 punt

Voortzetting

Nederlands

Volg de opleiding

In de 4 capsules wordt er geprobeerd om een overzicht te geven van het Belgisch aansprakelijkheidsregime voor eigen foutief handelen en voor de daad van personen, zaken en dieren waarvoor men instaat.

In de eerste en tweede capsules doen we de algemene grondvoorwaarden van het buitencontractuele aansprakelijkheid uit de doeken waarbij er dieper wordt ingegaan op de fout, de schade en het oorzakelijk verband tussen beide.

In de derde en vierde capsule verdiepen we ons in de aansprakelijkheid die men qualitate qua oploopt, d.i. in zijn hoedanigheid van werkgever, ouder, bewaker. De bezorgdheid van de wetgever  om het slachtoffer meer zekerheid op een integrale schadeloosstelling te garanderen staat hierin voorop.

De materie wordt steeds mede geïllustreerd aan de hand van concrete voorbeelden.

Volg de opleiding Terug naar de opleidingen
Aedes SA AXA Monceau Assurances Allianz Aedes IT DVClex Philippe & Partners The Privacy Office