Opleidingen

Gezinsaansprakelijkheidsverzekering

  • Aansprakelijkheidsverzekering

door Henriëtte STASSEN

Advocaat balie Huy

 

60 minuten

1 punt

Voortzetting

Nederlands

In de 4 volgende capsules ontrafelen we de geheimen van de ezinsaansprakelijkheidsverzekering. In de eerste capsule bespreken we de algemene contouren van de  gezinsaansprakelijkheidsverzekering.

In de tweede capsule  gaan we na wie als verzekerde beschouwd moet worden in de gezins-aansprakelijkheidsverzekering.

In de derde en vierde capsule bespreken we het verhaalsrecht van de verzekeraar en behandelen we het vraagstuk van de waarborg.

De opleiding volgen Terug naar opleidingen