Opleidingen

Inleiding tot het artikel 29bis Wam-wet

  • Aansprakelijkheidsverzekering

door Guy DE RIDDER

Partner bij de advocatenassociatie Eeman & Partners

 

1 uur

1 punt

Inleiding

Nederlands

Deze opleiding heeft tot doel U wegwijs te maken in de materie van de (quasi-)automatische schadeloosstelling van slachtoffers van verkeersongevallen zoals bepaald in art. 29bis van de Wet betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen.

 

De opleiding volgen Terug naar opleidingen