Opleiding

Inleiding tot het artikel 29bis Wam-wet

  • Aansprakelijkheidsverzekering

door Guy DE RIDDER

Partner bij de advocatenassociatie Eeman & Partners

1 uur

1 punt

Inleiding

Nederlands

Volg de opleiding

Deze opleiding heeft tot doel U wegwijs te maken in de materie van de (quasi-)automatische schadeloosstelling van slachtoffers van verkeersongevallen zoals bepaald in art. 29bis van de Wet betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen.

 

Volg de opleiding Terug naar de opleidingen
Aedes SA AXA Monceau Assurances Allianz Aedes IT DVClex Philippe & Partners The Privacy Office