Opleiding

Schaderegeling Brand Eenvoudige risico’s art 121 wet april 2014

  • Brandverzekering

door Luc DEVLAMYNCK

Verzekeringsmakelaar
Docent verzekeringen

2 uren 15 minuten

2 punten - 0,25 puntenkrediet

Vervolmaking

Nederlands

Volg de opleiding

Gedetailleerde bespreking van art 121 van de wet van april 2014; kosten huisvesting; akkoord over (deel van) de schade; expertise en tegenexpertise; bindende derde beslissing; termijnen schadebegroting en regeling; expertisekosten; minimum vergoedingen; sancties bij laattijdige betalingen; sleetregeling.

 

Volg de opleiding Terug naar de opleidingen
Aedes SA AXA Monceau Assurances Allianz Aedes IT DVClex Philippe & Partners The Privacy Office