Formations

Inleiding tot het artikel 29bis Wam-wet

  • Assurances de responsabilité
Guy-DE-RIDDER

par Guy DE RIDDER

Partner bij de advocatenassociatie Eeman & Partners

1 heure

1 point

Initiation

Néerlandais

Suivre la formation

Deze opleiding heeft tot doel U wegwijs te maken in de materie van de (quasi-)automatische schadeloosstelling van slachtoffers van verkeersongevallen zoals bepaald in art. 29bis van de Wet betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen.

 

 

Suivre la formation Retour aux formations