Formations

Schaderegeling Brand Eenvoudige risico’s art 121 wet april 2014

Assurance incendie
Luc DEVLAMYNCK

Luc DEVLAMYNCK

Verzekeringsmakelaar Docent verzekeringen
2 heures 15 minutes
2 points - 0,25 crédits de point
Néerlandais
Suivre la formation
  • Gedetailleerde bespreking van art 121 van de wet van april 2014
  • Kosten huisvesting; akkoord over (deel van) de schade
  • Expertise en tegenexpertise
  • Bindende derde beslissing
  •  Termijnen schadebegroting en regeling
  • Expertisekosten
  • Minimum vergoedingen
  •  Sancties bij laattijdige betalingen
  • Sleetregeling